Spørgsmål & svar

FAQ – Spørgsmål & svar

Er der adgangskrav til kørelæreruddannelsen

Ja, der stilles en række krav der skal være opfyldt inden du påbegynder kørelæreruddannelsen på en kørelærerskole. Der er krav til alder, kørekort og uddannelse som voksenunderviser.
Læs mere her om de specifikke krav til dig inden du kan starte op, og kontakt os gerne for hjælp til planlægning på info@EasyDrive.dk

Hvordan er forløbet på kørelærerskolen

Uddannelsesforløbet er delt i 2 dele der er planlagt efter Færdselsstyrelsens udbudte kursusterminer.

Læs mere her om de indholdet af del 1 og del 2.

Hvordan tilmelder jeg mig

Når du har besluttet dig for at starte, er det en god ide at tilmelde dig i god tid, og du er altid velkommen – også selv om vi er startet op. Vi har normalt et opsamlingsmøde til aspiranter der ikke var med fra starten af på 1. del af kørelæreruddannelsen.
Du tilmelder dig her, hvor du vælger hvornår du ønsker at starte, der vil være et daghold eller et aften/lørdagshold så alle kan være med.
Det tilstræbes at holdene har en størrelse på 10 til 12 aspiranter, og er der flere tilmeldt deler vi holdet op i flere hold.

Kan jeg få merit for tidligere uddannelse

For at påbegynde kørelæreruddannelsen skal du opfylde en række krav, herunder have gennemført et AVG kursus på 120 timer. Dog kan du have en baggrund der giver dig merit, og at du dermed ikke behøver at deltage i et AVG kursus.
Kravene finder du her, og såfremt du opfylder kravene skal du sende dokumentation for din uddannelse til Færdselsstyrelsen på info@fstyr.dk og anmode om merit.

Jeg er udfordret på læsning og forståelse

Hvis du er ordblind og har papirer på det skal du sende dem til Færdselsstyrelsen på info@fstyr.dk, hvor du kan anmode om ekstra 30 minutter til forprøven og vedhæfte din ordblindetest. Derefter vil du modtage en dispensation, såfremt Færdselsstyrelsen vurderer at din ordblindetest berettiger til det.
Er du ikke tidligere testet kan du bestille en test hos VUC. Du finder afdelingerne på vuc.dk

Hvad skal der ske i undervisningsforløbet

Undervisningsforløbet er delt i 2.
1. del af undervisningen har fokus på Undervisningsplan & lærervejledning, hvor du skal til en prøve i hhv. marts eller september. Du skal møde til undervisning én gang ugentligt i 3½ time.
2. del af undervisningen har fokus på Teoriundervisning, praktiske færdigheder i skolevogn, viden om relevant lovgivning, pædagogik og øvrig viden du skal bruge til din kundskabstest (paratviden), hvor du skal til prøve hhv. i maj/juni eller november/december.  Du skal møde til undervisning én hel dag pr. uge eller 2 gange ugentligt hvis du deltager på aftenholdet.
Læs mere her om indholdet.

Hvordan betaler jeg for kørelæreruddannelsen

Du finder prisen for kørelæreruddannelsen her.
Du betaler løbende over uddannelsesperioden, hvor betalingen bliver delt op rater svarende til antallet af måneder du deltager i undervisningen.
For ydelser du vælger ud over pakken, som indeholder alt du normalt behøver i uddannelsesforløbet, kan du se priserne her.
Betaling normalt via MobilePay eller bankoverførsel.

Jeg har fuldtids arbejde - kan jeg være med

Det kan du godt, vi har i hvert semester enten et aftenhold eller et lørdagshold. Der skal selvfølgelig ydes lidt ekstra i uddannelsesperioden hvor du skal forvente af bruge 1 til 1½ time dagligt i snit i perioden op til forprøven (1. del af kørelæreruddannelsen). Efter forprøven (2. del af kørelæreruddannelsen) skal du forvente at bruge væsentlig mere tid, herunder kørsel 8 gange på vej som kan ligge i dagtimerne. Forberedelsen til de enkelte undervisningsdage må du forvente tager 2 til 3 timer dagligt i snit, alt efter dine forudsætninger.
Vi hører nogle gange, at man ikke kan passe et arbejde samtidig, det passer ikke – det kan man sagtens, men der må påregnes en ikke uvæsentlig ekstra indsats fra dig for at få hverdagen til at hænge sammen. Der er mange der passer et fuldtids arbejdes samtidig med at de studerer hos os.

Skal jeg selv finde en elev (Kanin) til mit forløb

Som udgangspunkt Ja – Dog er vi opmærksomme på at du eventuelt ikke kender nogen i nærheden af kørelærerskolen, hvorfor vi vil være behjælpelige med at finde en “kanin” til dig.
Den elev du finder, vil få tilbudt et kørekort til en yderst attraktiv pris, på betingelse af at eleven er fleksibel og kan deltage på din eksamensdag.
Kontakt kontoret for nærmere på info@EasyDrive.dk

Hvornår skal jeg køre med rigtig elev

Kørsel med elev foregår i 2. del af kørelæreruddannelsen 1 til 2 måneder efter vi er startet igen efter forprøven.
Du skal, inden du skal køre med elev, en tur på manøvrebane og lære øvelserne. Derefter skal du undervise en elev på manøvrebane og så skal du ud og køre skolevogn med din elev, en aspirant mere og din kørelærer fra skolen. Vi kører nogle i forvejen planlagte ruter som du får adgang til via et Log-in når du er startet på 2. del.