Uddannelsens forløb

Kørelæreruddannelsen tager udgangspunkt i Bekendtgørelse om uddannelse af kørelærere.

I første del op til forprøven skal du lære følgende:

 • Undervisningsplanens systematik
 • Undervisningsplanens indhold
 • Lærervejledningens indhold
 • Undervisningsplaner
 • Bilens indretning og udstyr
 • Færdselsregler (aktuelle love)
 • Arbejdsmiljø
 • Virksomhedsøkonomi

Efter bestået forprøve fortsætter vi med følgende:

 • Manøvrebane – gennemgang af øvelser
 • Manøvrebane – undervisning
 • Mekanisk fysik
 • Køreteknik & kørsel på køreteknisk anlæg
 • Indlæring og undervisning
 • Planlægning og tilrettelægning af undervisning
 • Gennemførelse af undervisning
  · Teoriundervisning 27 lektioner
  · Praktisk undervisning i skolevogn
  · Træning af eksamensruter og manøvrer
 • Undervisning, overvågning og evaluering

Med hensyn til undervisningens tilrettelæggelse afhænger det af det valgte hold, ligesom baner og kørsel aftales nærmere når det er aktuelt.

Kontakt mig for nærmere oplysninger.