Pr. 1 oktober 2021 er kørekortområdet, herunder ansvaret for kørelærerprøver, overdraget fra Rigspolitiet til færdselsstyrelsen.

Færdselsstyrelsen har meldt ud at der ikke sker ændringer på området på den korte bane.

Det har betydet at der er kommet en helt ny bemanding i prøvekommissionen til at vurdere indsatsen under prøverne, og kørelærerskolerne har været til evalueringsmøde hvor forløbet er blevet gennemgået, og de gældende retningslinjer er nu helt på plads for kommende kørelæreraspiranter.

Du kan læse mere på Færdselsstyrelsens hjemmeside.