Uddannelsens forløb

Kørelæreruddannelsens forløb

Kørelæreruddannelsen tager udgangspunkt i Bekendtgørelse om uddannelse af kørelærere.

I første del op til forprøven skal du lære følgende:

 • Undervisningsplanens systematik
 • Undervisningsplanens indhold
 • Lærervejledningens indhold
 • Undervisningsplaner
 • Bilens indretning og udstyr
 • Færdselsregler (aktuelle love)
 • Arbejdsmiljø
 • Virksomhedsøkonomi

Efter bestået forprøve fortsætter vi med følgende:

 • Manøvrebane – gennemgang af øvelser
 • Manøvrebane – undervisning
 • Mekanisk fysik
 • Køreteknik & kørsel på køreteknisk anlæg
 • Læring og undervisning
 • Planlægning og tilrettelægning af undervisning
 • Gennemførelse af undervisning
  · Teoriundervisning 26 lektioner
  · Praktisk undervisning i skolevogn
  · Træning af eksamensruter og manøvrer, f.eks. baglæns parkering til fortovskant
 • Undervisning, overvågning og evaluering

Undervisningens tilrettelæggelse afhænger  af det valgte hold, ligesom baner og kørsel aftales nærmere når det er aktuelt.

Undervisningen finder sted som klasseundervisning, med mulighed for at deltage i fjernundervisning. Det kunne være ved sygdom, ferie eller lign. hvor det ikke er muligt at deltage fysisk i undervisningslokalet.

Læs mere om forudsætninger/adgangskrav til kørelæreruddannelsen her.

Kontakt mig for nærmere oplysninger eller tilmeld dig her.