Særligt godkendte kørelærere

Storkøbenhavns kørelærerskole er godkendt af Færdselsstyrelsen til at afholde kursus for Særlige godkendte kørelærere på dagene 10. til 12. april 2019.

Hvem kan deltage
Alle godkendte kørelærere

Varighed
Kurset har en varighed på 3 kursus dage á 8 timer og 15 minutter. Der er mødepligt alle dage, fravær medfører at der ikke udstedes kursusbevis.

Hvor afholdes kurset
Kurserne afholdes på Tune Kursuscenter i Greve ca. 15 minutters kørsel fra København med mulighed for overnatning hvis det ønskes.

Kursets indhold
– Kørelæreruddannelsens mål, opbygning og krav til uddannelsen, herunder undervisningsplan for kørelæreruddannelsen, systemmatikken og definitioner heri
– Prøvekrav, herunder forprøve og afsluttende prøve, bedømmelsen heraf
– Undervisningslære, herunder planlægning og tilrettelæggelse af undervisning og gennemførelse af undervisning, med særligt fokus på de forhold, der gør sig gældende for kærelærererhvervet
– Undervisningsfærdighed, evaluering og overvågning, med særlig vægt på den pædagogiske del af undervisningen
– Køreteknik
– Regelgrundlaget for køreuddannelsen
– Risikoforståelse, trafikkultur, færdselspsykologi og -sociologi, afsnit 8 i undervisningsplanerne
– Supplerende viden i de forskellige kategorier samt færdselsregler
– Arbejdsmiljø

Dato og pris for kurset finder du i menuen øverst.