Pr. 1 oktober er kørekortområdet, herunder ansvaret for kørelærerprøver, overdraget fra Rigspolitiet til færdselsstyrelsen. Færdselsstyrelsen har meldt ud at der ikke sker ændringer på området på den korte bane.

I forbindelse med den kommende ændring i køreuddannelsen til bil mv. er det meldt ud at der kommer ændringer, men der ligger endnu ikke noget konkret.

Det vil sige at der kommer en helt ny bemanding i prøvekommissionen, men fortsat med en teknisk kyndig og en jurist til at vurdere indsatsen under prøverne.

Du kan læse mere på Færdselsstyrelsens hjemmeside.