Efteruddannelse af kørelærere

Storkøbenhavns kørelærerskole er godkendt af Færdselsstyrelsen som Efteruddannelsescenter, herunder vores uddannelsesaktivitet.

Hvem kan deltage
Alle kan deltage på kurserne, uanset eventuelle organisatoriske tilhørsforhold.

Varighed
Kurset har en varighed på 40 timer fordelt på i alt 5 kursus dage á 8 timer som vi har valgt at dele op i 2 dele. Første del har en varighed på 3 dage og sidste del 2 dage.

Hvor afholdes kurset
Kurserne afholdes i EasyDrive.dk’s kursuscenter beliggende på Banemarksvej 2A, 2600 Glostrup og er inkl. fuld forplejning alle dagene.

Formål
– at kørelæreren har viden om og kan anvende forskellige undervisningsmetoder, så kørelæreren kan gennemføre undervisning på mange måder, alt efter hvad deltagerne og stoffet kræver,
– at kørelæreren kan planlægge egen undervisning samt kan detailplanlægge en undervisningslektion,
– at sikre kørelærerens viden om risikoforståelse, trafikkultur, færdselspsykologi og færdselssociologi,
– at kørelæreren har viden om undervisningsplanerne for køreuddannelsen med tilhørende lærervejledninger,
– at kørelæreren har viden om relevante love og bekendtgørelser, og
– at kørelæreren har viden om administrative bestemmelser for køreuddannelsen.

Efteruddannelsen sigter endvidere mod at bibringe kørelæreren viden om og/eller færdighed i et af følgende valgfrie emner:
– køretøjsteknik og køreteknik,
– energi- og miljørigtig køreteknik til den pågældende kategori,
– arbejdsmiljø i det omfang det er relevant for drift af en køreskole, og
– virksomhedsøkonomi med fokus på drift af en køreskole.

Indhold, datoer og priser for kurset finder du i menuen øverst.

Tilmeld dig her.