Informationsmøde Kørelæreruddannelsen 2022

Kørelærerskolen indbyder til informationsmøde omkring kørelæreruddannelsen onsdag den 15. december 2021 kl. 18:30. På mødet vil vi fortælle mere om adgangskravene, uddannelelsesforløbet, prøverne og livet som kørelærer. Informationsmødet afholdes på vores kursuscenter, Banemarksvej 2a, 2600 Glostrup. Tilmelding til mødet er nødvendig, og du tilmelder dig her.

Read more »

Færdselsstyrelse overtager ansvaret for kørelæreruddannelsen

Pr. 1 oktober er kørekortområdet, herunder ansvaret for kørelærerprøver, overdraget fra Rigspolitiet til færdselsstyrelsen. Færdselsstyrelsen har meldt ud at der ikke sker ændringer på området på den korte bane. I forbindelse med den kommende ændring i køreuddannelsen til bil mv. er det meldt ud at der kommer ændringer, men der ligger endnu ikke noget konkret. Det vil sige at der kommer en helt ny bemanding i prøvekommissionen, men fortsat med en teknisk kyndig og en jurist til at vurdere indsatsen under prøverne. Du kan læse mere på Færdselsstyrelsens hjemmeside.

Read more »

2. del af kørelæreruddannelsen er i gang

Anden del af kørelæreruddannelsen startede i august og aspiranterne er i fuld gang med undervisningen. Vi arbejder med mindre hold, hvorfor vi har valgt at fordele aspiranterne i 3 hold med èt hold lørdag og 2 hold tirsdag. Kørsel på manøvrebaner, kørsel på vej og køreteknisk kursus er igangsat.

Read more »

Forprøve juni 2021

Efter holdet startede midt i en Coronanedlukning og vi måtte bruge timer hjemme bag skærmen med Teams, lykkedes det alligevel at komme velforberedte til forprøve i april 2021. Af de 28 aspiranter der gik til forprøven bestod de 26 aspiranter med flotte resultater – et stort tillykke fra os på kørelærerskolen, og tak for indsatsen. Nu er arbejdet med forberedelserne til den afsluttende kørelærerprøve i november/december 2021 i fuld gang, og efter sommerferien går vi i gang med undervisningen i teorilokalet, på vej med kørsel i skolevogn med elever samt manøvrebane og køreteknik – vi glæder os til at se […]

Read more »

Forprøve April 2021 – udskudt prøve fra december 2020

Efter en lang udskydelse af forprøven, og timer hjemme bag skærmen med Teams, mens vi alle var “lukket ned” af Corona restriktioner, lykkedes det endelig at komme til forprøve i april 2021. Vi har dermed haft god tid, og af de 21 aspiranter der gik til forprøven bestod de 20 aspiranter med flotte resultater – et stort tillykke fra os på kørelærerskolen, og tak for indsatsen. Nu er arbejdet med forberedelserne til den afsluttende kørelærerprøve i august/september 2021 i fuld gang.

Read more »

Nyt kursuscenter

Vi er over de sidste 2 år vokset ud af vores lokaler, vi flyttede fra Lodsvej i Hvidovre til Glostrup og senest er vi flyttet til 1. sal på samme adresse hvor vi råder over 2 store undervisningslokaler, møderum og køkken mv. så kørelærerskolens og kursisterne kan lære i et perfekt læringsmiljø med alle ønskelige faciliteter. Der er rigelig med parkeringsmuligheder og vi ligger ca. 10 minutters gang fra Glostrup station med bus lige til døren.

Read more »

Fjernundervisning på kørelærerskolen

Det er ikke som det plejer, og vi må tænke i nye baner. Vi har nu gennem et par uger gennemført Fjernundervisning via Skype på 1. del af kørelæreruddannelsen, og det er gået over al forventning og senest har vi fra i dag gennemført Fjernundervisning via Microsoft Teams på 2. del af kørelæreruddannelsen hvor 2 kørelærer aspiranter har været til stede på skift og undervist helt som vi plejer, og resten af holdet har siddet hjemme og kunne besvare spørgsmål og følge med. Aspiranterne er glade for at være igang, særligt når aspiranterne alligevel sad hjemme og læste på lektionerne […]

Read more »

Afsluttende kørelærerprøver december 2019

Storkøbenhavns kørelærerskole ønsker hermed vores aspiranter et stort tillykke med kørelærereksamen. Af vores 22 aspiranter er 19 aspiranter kommet flot igennem forløbet, og bestået prøven med flotte resultater. Samlet set har Storkøbenhavns kørelærerskole (EasyDrive.dk) 51 aspiranter til afsluttende kørelærerprøver i 2019, hvoraf de 8 var kørelæreraspiranter til motorcykel. Vi er allerede ved at planlægge næste års undervisning, og har her i december 31 aspiranter der skal til forprøve. De bedste hilsener fra Adnan, Anne og Michael

Read more »