Lektionsoversigt kat. B

Lektionsoversigt

Siden er forbeholdt Storkøbenhavns kørelærerskole’s kursister.
Alt indhold er til brug for undervisningen, og videredistribution til tredjemand er ikke tilladt, hverken i form af filer eller papirudskrifter.
Der tages forbehold for fejl og mangler.

Lektioner

Lektion 1 – Formål og indhold samt køreundervisning m.v.
Lektion 2 – Motor og tænding m.v.
Lektion 3 – Ejer og førers ansvar, styretøj og bremser
Lektion 4 – Motor, energirigtig kørsel og bærende dele
Lektion 5 – Manøvrefærdigheder I
Lektion 6 – Manøvrefærdigheder II
Lektion 7 – Trafikantadfærd I
Lektion 8 – Trafikantadfærd II
Lektion 9 – Trafikantadfærd III
Lektion 10 – Vejforhold
Lektion 11 – Grundregler for bilkørsel
Lektion 12 – Grundregler for bilkørsel og igangsætning og placering
Lektion 13 – Hastighed under ligeudkørsel Vognbaneskift og sammenfletning mv
Lektion 14 – Vending baglænskørsel og kørsel forbi andre
– Lektion 15 – Kørsel foran eller efter andre og kørsel i trafiksanerede områder
– Lektion 16 – Fremkørsel mod kryds
– Lektion 17 – Højresving i kryds
– Lektion 18 – Venstresving i kryds og rundkørsel
– Lektion 19 – Overhaling
– Lektion 20 – Motorvej og motortrafikvej
– Lektion 21 – Kørsel ved siden af andre samt Standsning og parkering
– Lektion 22 – Kørsel i lygtetændingstiden kørsel i tunnel kørsel ved letbane
– Lektion 23 – Særlige risikoforhold I
– Lektion 24 – Særlige risikoforhold II
– Lektion 25 – Særlige risikoforhold III
– Lektion 26 – Køreteknik I
– Lektion 27 – Køreteknik II

–  Videoklip til præsentationerne – Hent og pak zip-filen ud.
Videoerne skal ligge i samme  bibliotek som præsentationerne.