Lektionsoversigt kat. A

Lektionsoversigt

Siden er forbeholdt Storkøbenhavns kørelærerskole’s kursister.
Alt indhold er til brug for undervisningen, og videredistribution til tredjemand er ikke tilladt, hverken i form af filer eller papirudskrifter.
Der tages forbehold for fejl og mangler.

Lektioner

Lektion 1 – Formål og indhold samt køreundervisning m.v.
Lektion 2 – Motor og tænding m.v.
Lektion 3 – Ejer og førers ansvar, styretøj og bremser
Lektion 4 – Motor, energirigtig kørsel og bærende dele
Lektion 5 – Manøvreegenskaber I
Lektion 6 – Manøvreegenskaber II
Lektion 7 – Trafikantadfærd I
Lektion 8 – Trafikantadfærd II
Lektion 9 – Trafikantadfærd III
Lektion 10 – Vejforhold
Lektion 11 – Grundregler for MC kørsel
Lektion 12 – Grundregler for MC kørsel
Lektion 13 – Hastighed under ligeudkørsel Vognbaneskift og sammenfletning mv.
Lektion 14 – Vending og kørsel forbi andre
Lektion 15 – Kørsel foran eller efter andre og kørsel i trafiksanerede områder
Lektion 16 – Fremkørsel mod kryds
Lektion 17 – Højresving i kryds
Lektion 18 – Venstresving i kryds og rundkørsel
Lektion 19 – Overhaling
Lektion 20 – Motorvej og motortrafikvej
Lektion 21 – Kørsel ved siden af andre samt Standsning og parkering
Lektion 22 – Kørsel i lygtetændingstiden kørsel i tunnel og betingelser for at få kørekort
Lektion 23 – Særlige risikoforhold I
Lektion 24 – Særlige risikoforhold II
Lektion 25 – Køreteknik I
Lektion 26 – Køreteknik II