Informationsmøde Kørelæreruddannelsen 2022

Kørelærerskolen indbyder til informationsmøde omkring kørelæreruddannelsen onsdag den 15. december 2021 kl. 18:30. På mødet vil vi fortælle mere om adgangskravene, uddannelelsesforløbet, prøverne og livet som kørelærer. Informationsmødet afholdes på vores kursuscenter, Banemarksvej 2a, 2600 Glostrup. Tilmelding til mødet er nødvendig, og du tilmelder dig her.

Read more »

Færdselsstyrelse overtager ansvaret for kørelæreruddannelsen

Pr. 1 oktober er kørekortområdet, herunder ansvaret for kørelærerprøver, overdraget fra Rigspolitiet til færdselsstyrelsen. Færdselsstyrelsen har meldt ud at der ikke sker ændringer på området på den korte bane. I forbindelse med den kommende ændring i køreuddannelsen til bil mv. er det meldt ud at der kommer ændringer, men der ligger endnu ikke noget konkret. Det vil sige at der kommer en helt ny bemanding i prøvekommissionen, men fortsat med en teknisk kyndig og en jurist til at vurdere indsatsen under prøverne. Du kan læse mere på Færdselsstyrelsens hjemmeside.

Read more »