Anden del af kørelæreruddannelsen startede i januar og aspiranterne er i fuld gang med undervisningen. Vi arbejder med mindre hold, hvorfor vi har valgt at fordele aspiranterne i 3 hold med èt hold mandag og 2 hold tirsdag/torsdag.

Kørsel på manøvrebaner, kørsel på vej og køreteknisk kursus er igangsat.